Stručne licence

Naša kompanija posvećuje veliku pažnju sertifikaciji, kvalitetu i ličnom obrazovanju.

Posedujemo sledeće licence:

  • P151E3 – izrada projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja se grade na teritoriji dve ili više opština
  • I151E3 – izvođenje radova telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja se grade na teritoriji dve ili više opština
  • I141E3 – izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture sa priključcima bez objekta

Lične licence i sertifikati:

  • Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema (353)
  • Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema (453)
  • Milestone sertifikat, Paradox sertifikat, DSC Sony sertifikat, Samsung sertifikat, Dahua sertifikat, Hik vision sertifikat, Bitron sertifikat, Urmet sertifikat, Position Technology sertifikat, Jablotron sertifikat