SPAUN

SPAUN je nemačka firma koja se nalazi u Singenu. Bavi se proizvodnjom multisvič uređaja i prateće opreme za satelitske i kablovske sisteme.

SPAUN je apsolutni lider kada je u pitanju oprema za distribuciju satelitskog signala, i firma koja je postavila mnoge standarde u ovoj oblasti.

Firma je osnovana 1968. godine i za vrlo kratko vreme je postala vodeća svetska firma prepoznatljiva po svom kvalitetu i dizajnu proizvoda. Sertifikati o kontroli kvaliteta proizvoda dobijeni su od većine vodećih evropskih instituta za kontrolu kvaliteta proizvoda. Zaštitni znak Spaun proizvoda je Made in Germany, zbog zadržavanja kvaliteta proizvoda proizvodnja se i dalje odvija u Nemačkoj.

Osnovne karakteristike SPAUN produkata su visoki kvalitet izrade, jednostavnost i brzina pri instalaciji.

Svi SPAUN proizvodi su kompjuterski testirani pre puštanja u prodaju.

Kao garancija kvaliteta SPAUN daje garanciju 5 godina na svičere i pojačala.

Svi proizvodi su opremljeni „energy saving“ modom napajanja.

Većina proizvoda je kompatibilna sa povratnim smerom.

SPAUN ima razvijene multisvič sisteme za 1, 2, 3 i 4 satelita, odnosno kombinovanjem komponenti sistemi se mogu proširiti do 16 različitih satelita.

U svom proizvodnom programu ima široku paletu linijskih i distributivnih pojačavača, kao i prateće opreme koja je neophodna za funkcionisanje antenskih sistema. Poslednjih godina SPAUN je razvio uređaje koji omogućavaju distribuciju satelitskog signala optičkim kablom, čime je prevaziđen osnovni problem u distribuciji SAT signala u većim objektima. Pored toga što dužina kabla više nije problem, sama instalacija je postala jednostavnija jer se putem jednog optičkog vlakna prenese SAT signal sa 4 satelita za koji je trebalo 16 koaksijalnih kablova.

SPAUN merni instrumenti poseduju izvanredan kvalitet i preciznost, sastavni su deo opreme većine KDS operatora u Srbiji i inostranstvu.

Pored pomenutih proizvoda SPAUN u svom proizvodnom programu ima i glavne stanice za ZAS (zajednički antenski sistem) i KDS (kablovsko distributivni sistem) sisteme, kao i svu prateću opremu neophodnu za izgradnju tih sistema.