Organizacija

Aktivnosti naše kompanije organizovane su u tri segmenta:

Citadela Komunikacioni Sistemi

  • Projektovanje, izgradnja i održavanje modernih telekomunikacionih sistema i mreža

Citadela Kablovska

  • Pružanje usluga distribucije medijskog sadržaja, pristupa internetu i fiksne telefonije krajnjim korisnicima

Citadela Pametni Sistemi

  • Projektovanje, implementacija i održavanje sistema protivpožarne zaštite, obezbeđenja objekata i njihovu integraciju u sistem „pametnih objekata“