Održavanje

Mi vam nudimo jednostavno održavanje uz minimalu verovatnoću otkaza kroz preventivno održavanje, stalnu proveru aktivnih i pasivnih komponenti, kao i njihovu zamenu po potrebi. To podrazumeva da i po isteku garantnog roka preuzimamo obavezu da preventivno, po pozivu, obilazimo aktivne delove sistema koji su predmet održavanja, kontrolišemo, ako je potrebno umeravamo aktivnu opremu ili vršimo zamenu delova koji su dotrajali.

Izdvajamo potpisane ugovore o održavanju TV sistema u Narodnoj Banci Srbije, video nadzora na objektima Carina Srbije, pasivne računarske i telekomunikacione mreže u TENT-u, Obrenovac.

Pored održavanja sa ugovorenom obavezom, nudimo održavanje po pozivu, rešavamo reklamacije bez obzira da li sa vama imamo ugovornu obavezu, a sve u cilju proširenja liste zadovoljnih saradnika.

Obučeni smo i za korektivno održavanje po događaju sa spremnim ekipama da u bilo koje vreme u što kraćem roku izađu na teren i otklone problem.