Kablovsko distributivne mreže

Najvažnije aktivnosti naše kompanije tiču se planiranja, izgradnje kablovsko distributivnih mreža na brojnim lokacijama širom Republike Srbije i regiona.

Cilj razvoja infrastrukture je zadovoljstvo potrošača uvođenjem velikih brzina interneta do 200 Mbit/sec putem HFC tehnologije.

U okviru izgradnje kablovsko distributivnih mreža sposobni smo:

  • Za montažu i puštanje u rad glavnih stanica, sistema za prijem satelitskih i zemaljskih signala i njihovu preraspodelu na nove pozicije u frekventnom spektru
  • Za montažu i puštanje u rad centra za distribuciju (aktivna optička platforma, CMTS, media konvertori, ruteri, svičevi, namenski serveri)
  • Izgradnju primarne mreže za distribuciju signala na udaljene lokacije bez degradacije signala, postavljanje aktive (optičkih čvorova, linijskih pojačivača) i pasivne opreme (razdelnika, otcepnika)
  • Izgradnju sekundarne mreže i priključenja korisnika, postavljanje korisničke opreme (kablovskih modema, digitalnih risivera)

Privredno društvo Citadela komunikacije upisano je u Registar Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge kao operator kablovske mreže za pristup i kao operator koji pruža uslugu pristupa internetu i internet usluge i uslugu distribucije medijskih sadržaja.