Hotelski IPTV sistem

Mi smo zastupnici i integratori GSS (Grunding SAT Systems) hotelskih IPTV sistema na teritoriji Republike Srbije i u okviru ponude nudimo vam rešenje koje integrišemo bez prekida normalnog hotelskog poslovanja sa potpunom kontrolom od strane vašeg hotelskog osoblja, proširivog i prilagodljivog kroz modularnu strukturu sa vrhunskim kvalitetom digitalnog signala (HDTV, 3D, 4k, Ultra HDTV).

Glavne pogodnosti su:

  • Distribucija programa iz satelitskih, zemaljskih ili kablovskih izvora
  • Mogućnost korišćenja postojeće hotelske infrastrukture
  • Definisanje vlastite liste TV programa
  • Filtriranje neželjenig programa
  • Nema troškova vezanih za kablovskog ili drugog mrežnog operatera
  • Otvorena platforma
  • Nezavisnost od prozvođača TV aparata
  • Bez obavezujućeg ugovora
  • Uvek najnovija tehnologija
  • Potpuno celovito integrisano rešenje

Grunding SAT Systems je inovativna firma sa dugom tradicijom, osnovana je 1995. godine kao poslovna jedinica Grundig AG, a kao nezavisna firma posluje od 2004. godine, sa brojnim zvučnim imenima u svojoj referent listi kao što su hotel Ritz-Carlton Berlin, Fairmont Hotel Four Season Hamburg, aerodromski terminal Mumbai i dr.