Bežične mreže (WiFi)

U skladu s vašim potrebama i zahtevima realizujemo principom „ključ u ruke“, pristup internetu i internet servisima preko savremenih bežičnih (WiFi) mreža.

Sposobni smo da projektujemo i realizujemo širokopojasne WiFi mreže za povezivanje velikog broja korisnika (point to multi point), kao i povezivanje (point to point) udaljenih lokacija WiFi tehnologijom.

Na osnovu prikupljenih radio planova pristupamo:

  • Pripremanju lokacije i instalaciji antenskih sistema
  • Instalaciji antenskih i optičkih kablova
  • Instalaciji i integraciji baznih stanica
  • Instalaciji sistema napajanja
  • Merenju signala na lokaciji
  • Optimizaciji pozicija antenskih elemenata u cilju postizanja potrebnih parametara

Tehnologija kojom realizujemo zahteve korisnika bazirana je na radio opsegu koji ne podleže licenciranju (Free Licence), 5.4-5.8 GHz. Ova tehnologija omogućava realizaciju širokopojasnih mreža, ali i transportnih sistema po standardu IEE802.ac velikih brzina, do 1Gbps, opremom renomiranih proizvođača, kao što su Mikrotik, Ubiquiti.

U oblasti izvođenja radova pozicionirani smo kao glavni izvođač radova za operatera Astra Telekom.

Rešavamo i specifične zahteve kao što je postavljanje mreže HOTSPOT-ova, javnih pristupnih lokacija za korišćenje interneta i internet servisa na trgovima, u tržnim centrima, hotelima itd.

Izdvajamo projekte na izgradnji i uspostavljanju HOTSPOT lokacija u opštinama Irig i Mali Iđoš.