Antenski i satelitski sistemi

Antenski i satelitski sistemi podrazumevaju prijem i distribuciju TV signala u jednom ili više objekata, a razlikuju se pre svega prema tipu ulaznog signala.

ZAS – Zajednički Antenski Sistem je deo telekomunikacionog sistema koji se odnosi na prijem i distribuciju zemaljskog TV signala. Nekada je to bio analogni RF signal, a sada je digitalni zemaljski DVB T/T2 signal i gradi se u situacijama kada vlasnik (ili vlasnici) objekta želi da ima svoj nezavisan sistem za prijem svih zemaljskih TV kanala i tako sebe oslobodi mesečnih troškova plaćanja pretplate nekom od distributera TV signala.

SAT – satelitski sistem koji podrazumeva distribuciju jednog ili više satelitskog signala na više utičnica u okviru jednog ili više objekata.
Kada je distribucija SAT signala u pitanju sada gotovo da nema ograničenja u broju SAT pozicija i udaljenosti priključnog mesta od pozicije distribucije. Različite vrste multisvičera omogućavaju distribuciju SAT signala sa jedne do četiri satelitske antene, odnosno kombinovanjem komponenti može da se vrši distribucija do 16 različitih satelita.

Razvojem tehnologije i korišćenjem optičkih kablova moguće je realizovati sistem prenosa SAT signala u velikim objektima pa čak i celim naseljima sa jedne lokacije (pozicija antena) bez ikakvih gubitaka u kvalitetu signala.

Pored ZAS i SAT sistema nudimo i sisteme bazirane na IPTV tehnologiji, sa više različitih IPTV paketa usluge.

Posedujemo atestirane merne instrumente koji nam omogućavaju da vršimo merenja i atestiranja svih vrsta ZAS i SAT sistema (izdajemo merne liste merenja R/TV/SAT signala na priključnim mestima sa ocenom testiranja koja je neophodna za tehnički prijem objekata po završetku izgradnje).

Citadela komunikacije je distributer renomiranih proizvođača opreme za ZAS i SAT sisteme SPAUN i GRUNDIG (GSS-Grundig SAT Systems) na teritoriji Srbije i Crne Gore.